หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:52:04

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษานำผลงานวิจัยเผยแพร่ให้เกิดเป็นรูปธรรม