หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม
การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-19 09:24:50

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม ที่อาคารศรีจุฑาภา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา