หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมการประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
เข้าร่วมการประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 14:50:41

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุม

การประชุมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 2562.pdf