หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมอาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประชุมอาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 15:30:41

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมอาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2561.pdf