หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีบวงสรวงถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบวงสรวงถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:45:14

10 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  เนื่องในวันพระราชสมภพ 158 ปี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา