หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม: การแสดงศักยภาพ "SMART" ในโครงการงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม: การแสดงศักยภาพ "SMART" ในโครงการงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 14:40:23

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม: การแสดงศักยภาพ "SMART" ในโครงการงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม การแสดงศักยภาพ SMART ในโครงการงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf