หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๑๓ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๑๓ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:50:35

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๑๓ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยนิมนต์พระจาก          วัดราชาธิวาสวิหารสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ ณ ห้อง ๓๗๓๐ ในการนี้ อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ