หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:13:41

วันที่ 18 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Mr. Regie A. Bautista คณบดี College of Nursing และ Mr. Rennier T. Perez คณบดี College of Hospitality Management จาก Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ