หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “คนดีศรีสุนันทา 61”
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “คนดีศรีสุนันทา 61”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 16:03:05เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “คนดีศรีสุนันทา 61”  งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในงานและมอบของที่ระลึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ


งานแสดงมุทิตาจิต2561.pdf