หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-19 11:34:24


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) โดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2