หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:37:25

วันนี้ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกใน        พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกำหนดการมีการถวายภัตตาหารและตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป และช่วงเวลา ๘.๐๐ น. ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย ถวายสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย          ณ อาคารศูนย์สุภาพและกีฬา ชั้น ๔


เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdf