หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:48:51

วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม (สาขาวัดแพร่ธรรมาราม) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาเป็นผู้ครองตนอยู่ในวิชาชีพการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้สติ สมาธิในการเรียนมากขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้

Cr. DrPonpun Vorasiha