หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > งานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-05 13:11:31

คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหน้าที่ฝ่ายพยาบาลในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช