หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำรายวิชาทักษะการพยาบาลพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ประจำรายวิชาทักษะการพยาบาลพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 14:57:26

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ เจิมเทียนชัย และอาจารย์ประจำรายวิชาทักษะการพยาบาลพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัตกับหุ่นสาธิตฝึกปฏบัติการพยาบาล ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ


อาจารย์ประจำรายวิชาทักษะการพยาบาลพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2.pdf