หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:44:07

วันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม : การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะขึ้น ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม (สาขาวัดแพร่ธรรมาราม) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันทำความดี ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ฝึกเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และเป็นการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในวิชาชีพพยาบาลให้มีจิตใจดี เป็นพยาบาลที่ดีมีคุณธรรมในอนาคต