หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:59:05


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป ในการนี้ ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา