หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่น 8 ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่น 8 ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-07 10:56:32


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัส จรรยามั่น ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่น 8 ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่น ทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ และการปฏิบัติการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์เซสพาเลซ กรุงเทพมหานคร