หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
การประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-19 11:01:31

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ให้กับอาจารย์ได้รับทราบ