หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:58:08


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 อาจารย์และ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยเริ่มจากบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย จนถึง       วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร