หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:31:35

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU held the Wai khru or respecting the teachers today, September 6,2018. The worship of teachers" or "respecting the teachers" has been the Thai tradition since ancient times. Wai khru is an annual ceremony in every Thai school/university in which students pay respects to their teachers by presenting them with flowers.

Cr.DrPonpun Vorasiha