หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ "ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล" ในงาน Night at the Museum 8
เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ "ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล" ในงาน Night at the Museum 8

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:55:05

วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2561 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ "ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล" ในงาน Night at the Museum 8 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ภาพประกอบ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา