หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-08 16:41:25

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio
ได้ที่
http://admission.ssru.ac.th/index.php?module=com&m=login