หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-07 11:10:31


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และ     เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม