หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมจัดทำวารสารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประชุมจัดทำวารสารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-12-11 16:03:25


วันที่ 11 ธันวาคม 2561 รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ เป็นประธานที่ประชุมจัดทำวารสารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับ ผศ.ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลฯ คุณสุนทร นิลอรุณ รักษาการผู้จัดการฝ่ายมัลติมีเดีย และทีมงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3