หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสถานศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสถานศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-30 14:30:09


วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสถานศึกษา" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล รู้บทบาทหน้าที่และข้อจำกัดของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ลดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในองค์กร โดยมีคุณยงเกียรติ สนเทศอดิศัย และคุณวัชราลักษณ์ พงษ์ปวเรศ จากบริษัท ไซเบอร์ตรอน (Cybertron Co., Ltd.) เป็นวิทยากรบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7