หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9
ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-07 10:52:17


วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ คือ นายปรัชญา พิมพ์โอภากุล นายวันอูมัร มะลี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ก้าวต่อไป สู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" จัดโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7