หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน: การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน: การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-03 10:30:51


วันที่ 29 เมษายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน: การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาได้มีความมั่นใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7