หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ระดับดีมาก สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ระดับดีมาก สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-03 10:24:41


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ระดับดีมาก สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7