หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-31 15:06:01


วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ.2566 ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะ วิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา) เพื่อนำองค์ความรู้ด้านทักษะวิศวกรสังคมที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา สร้าง Soft Skills ในด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และความคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

ขอขอบคุณภาพจาก Facebook: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7