หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-16 13:41:13


วันที่ 11 มีนาคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet จัดการอบรมโดย กองบริหารงานบุคคล

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7