หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-01-10 11:29:37


วันที่ 5 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

Meet students at the beginning of the second semester, January 5,2018.

Cr.Facebook: DrPonpun Vorasiha