หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1
การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-07 12:41:31


วันที่ 25 ธ.ค. 61 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมอบรางวัลแก่บุคลากรผู้โชคดี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ KM ร่วมมอบโชคแก่บุคลากรผู้โชคดี ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน โดยบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้