หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธี Graduation & Pinning Ceremony มอบเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พิธี Graduation & Pinning Ceremony มอบเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-31 14:50:38


วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี Graduation & Pinning Ceremony มอบเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ติดเข็มเครื่องหมายให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7