หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2565 แบบ Online ผ่าน Application Google Meet
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2565 แบบ Online ผ่าน Application Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-21 10:57:35


วันที่ 19 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2565 แบบ Online ผ่าน Application Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7