หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 11:56:23


วันที่ 12 เมษายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระรูปหล่อ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พร้อมกับรดน้ำขอพรคณบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ซึ่งการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นี้ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม  นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7