หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การตรวจรับการปรับปรุงห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
การตรวจรับการปรับปรุงห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-07 16:19:22


วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ  และอาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจรับการปรับปรุงห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7