หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบโล่รางวัลให้กับ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบโล่รางวัลให้กับ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 11:03:02

วันที่ 7 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบโล่รางวัลให้กับ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย งาน “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” โดยอาจารย์ ดร.อารยา ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล “ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา” และรางวัล “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน” ฝ่ายหญิง จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ลานหอพระ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7