หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 10:10:24

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

cr.รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7