หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการ“การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔”
โครงการ“การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-20 14:37:52


วันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการ“การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาเป็นผู้ครองตนอยู่ในวิชาชีพการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้สติ สมาธิในการเรียนมากขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักศึกษาพยาบาล ส่งผลให้บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและได้รับการชื่นชมอย่างต่อเนื่อง

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7