หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-06-12 14:40:37

ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร >>>>>>>ใบสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล.pdf

2. กรอกข้อมูลใบสมัคร

3. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทาง E-mail nurse@ssru.ac.th
3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สำเนาวุฒิการศึกษา
3.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป