หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กําหนดการพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
กําหนดการพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-06 09:45:08

นับถอยหลังสู่ พิธีเปิดกําหนดการพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

09.00-10.00น.

- ประธานในพิธี : นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาถึงหอประชุมสุนันทานุสรณ์

- คณะนักร้องประสานเสียงสวนสุนันทาจํานวน 80 คน ขับร้องเพลง “80 ปี สวนสุนันทา

- นายกสภามหาวิทยาลัย นายกร ทัพพะรังสี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวเปิดงาน

- ประธานในพิธีและนายกสภามหาวิทยาลัย กดปุ่มสัญญาณเปิดงาน

10.00-10.15น.

- การแสดงนาฏศิลป์ชุด “ซัดชาตรีอวยพร”

10.15-11.00น.

- ปาฐกถาพิเศษ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เรื่อง “แก้วิกฤต พลิกโอกาส การศึกษาไทย” นายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกแก่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

11.00-11.45น.

- ปาฐกถาโดย Prof. Dr.Gui Lohman จาก Griffith University เรื่อง “Future of Global Higher Education”

11.45-12.00น.

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน