หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาปริญญาตรีทุกภาค ทุกประเภท Download ใบแจ้งและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561
นักศึกษาปริญญาตรีทุกภาค ทุกประเภท Download ใบแจ้งและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-26 10:52:47

กำหนดการ Download ใบแจ้งและชำระค่าเทอม เทอม 2/61

นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
23 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาตามที่กำหนด
23 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

นักศึกษา รหัส 54 - 59 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา
7 - 11 ธันวาคม 2561

นักศึกษา รหัส 60 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา
12 - 16 ธันวาคม 2561

นักศึกษา รหัส 61 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา
17 - 21 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.reg.ssru.ac.th

Download ปฏิทินกิจกรรมวิชาการเทอม 2/61 ได้ที่
http://reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_612.pdf…

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายการเงิน 021601163 , 021601031
ฝ่ายทะเบียนฯ 021601017 , 021601024 , 021601025 ,
021601026 , 021601260 , 021601261 , 021601404