หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดระบบประเมินอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดระบบประเมินอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-29 15:44:20

เปิดแล้ววันนี้ (25 ต.ค.) ระบบประเมินอาจารย์
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 รหัส 54-59 ประเมินตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 5 พ.ย.
 รหัส 60-61 ประเมินตั้งแต่วันที่ 6 - 17 พ.ย. 

ที่ www.reg.ssru.ac.th 
www.ssru.ac.th

หากไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน - อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียน
หรือเกรดที่เรียนเทอม 1/61 ในระบบได้ 

หากไม่สามารถ Login เข้าระบบได้
หรือลืม Password ติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่
021601404 ค่ะ 

#ข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล #ประเมินอาจารย์ผู้สอน#ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #80ปีสวนสุนันทา #PRSSRU #PRACAD #ACADSSRU #SSRU #ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล #กองบริการการศึกษา #สวนสุนันทา