หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมกิจกรรม SSRU Open House
ขอเชิญร่วมกิจกรรม SSRU Open House

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:39:06

แล้วพบกัน 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.021601023