หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล "นักวิจัยดาวเด่นสวนสุนันทา" ประจำปี ๒๕๖๑
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล "นักวิจัยดาวเด่นสวนสุนันทา" ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-12-14 13:54:07


ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล "นักวิจัยดาวเด่นสวนสุนันทา" ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานเด่นและอุทิศตน ทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับการทำวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์ นักวิจัยในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจดำเนินการดังนี้
๑. ดาวน์โหลดรายละเอียดประเภทรางวัลและการสมัครได้ (ตามเอกสารแนบ๑-๔) และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://training.ird.ssru.ac.th/download/researcheraward 2018.rar
๒. ส่งเอกสารแจ้งการสมัครถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านทางระบบ E-Office
๓. ระยะเวลา ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. นำหลักฐานส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑


หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๑๖๐ – ๑๓๔๒ ต่อ ๑๒ คุณชุติมา ธีรสุวรรณ