หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม "กิจกรรมสรงน้ำและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร"
บุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม "กิจกรรมสรงน้ำและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 12:07:29


วันที่ 12 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม "กิจกรรมสรงน้ำและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร" เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7