หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญรับชม Facebook Live มารู้จักสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทย
เชิญรับชม Facebook Live มารู้จักสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-03 13:55:12

จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เชิญรับชม Facebook Live 

มารู้จักสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทย

นอกจาก 3 สิทธิหลัก "บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ" ยังมีสิทธิอะไรอีก 

สิทธิรัฐวิสาหกิจ สิทธิครูเอกชน สิทธิพนักงานท้องถิ่น ถือเป็นสิทธิรักษาพยาบาลหรือไม่ ? 

แล้วคำว่า สิทธิหลัก สิทธิย่อย คืออะไร ? 

ร่วมพูดคุย หาคำตอบได้กับ 

• คุณฟ้าสาง สีสรรพ์ ผู้จัดการกอง ฝ่ายบริหารงานทะเบียน สปสช. 

• คุณจันทรา สิระพันสุวรรณ ผู้จัดการส่วน ฝ่ายบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช. 

ดำเนินรายการโดย คุณกัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม สปสช. 

ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live สปสช. www.facebook.com/NHSO.Thailand/