หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี “Graduation & Pinning Ceremony” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา Class of 2018 รุ่นที่ 12
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี “Graduation & Pinning Ceremony” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา Class of 2018 รุ่นที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-17 10:42:16


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี “Graduation & Pinning Ceremony” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา Class of 2018 รุ่นที่ 12 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

เครดิต: DrPonpun Vorasiha

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7