หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดให้บริการแล้วคลินิก Long COVID ใน รพ. กทม. 9 แห่ง
เปิดให้บริการแล้วคลินิก Long COVID ใน รพ. กทม. 9 แห่ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-19 11:15:35

เปิดให้บริการแล้วคลินิก Long COVID ใน รพ. กทม. 9 แห่ง 

การให้บริการคลินิก Long COVID

 บริการผู้ป่วยนอกแบบ One Stop Service ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการผ่าน 2 ช่องทาง 

 ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการที่คลินิกปกติ และแพทย์วินิจฉัยอาการที่เข้าได้กับ Long COVID และส่งผู้ป่วยมาที่คลินิกดังกล่าว 

 ผู้ป่วยที่สงสัยอาการตนเองและเข้ามารับบริการที่คลินิก Long COVID โดยตรง

ข้อมูล : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 อ่านเพิ่มเติม https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/12654

 ทีมงาน GCC

Government Communication Channel