หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-01-08 13:31:55


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา